KDP Primorje

Klub daljinskog plivanja
Open Water Swimming Club

KVARNER PLIVA 2021:
2. Plivački maraton Sv.Marko (Valun-Cres) 8000m: PROPOZICIJE
1. Creski plivački maraton oko novog mula 1000m: PROPOZICIJE
 1. Plivački maraton Sv. Marko (Valun-Cres 8000m)

Raspis i propozicije

Organizator:
KDP Primorje

Mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja:
Cres, 20.08.2021. start u 17:00

Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje:
Start utrke je iz mora u mjestu Valun. Svakog pojedinačnog plivača prati brodica. Cilj utrke je u luci Cres. Staza je obilježena kao na mapi ovdje.

Program i satnica natjecanja:
15:00 – Prijava natjecatelja na Trgu Frane Petrića u Cresu
15:25 – Briefing
15:35 – Polazak sudionika brodicama iz Cresa prema Valunu
17:00 – START UTRKE: 8000 m (limit 200′)
20:15 – Večera za sudionike i proglašenje pobjednika

Pravo sudjelovanja na natjecanju:
Utrka je otvorena za sve natjecatelje iz i izvan R. Hrvatske, licencirane i nelicencirane takmičare.
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost; potvrđujući to Internet pravilno ispunjenom prijavom. Odgovornost nije prenosiva na organizatora natjecanja sukladno prihvaćanju izjave u nastavku.
Za natjecatelje mlađe od 18 godina uz prijavnicu potpisuje se Izjava roditelja/ staratelja kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci.
Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje na natjecanju.
Svakog natjecatelja obavezno prati brodica s pratiteljem, koju angažira natjecatelj samostalno ili organizator.

Prijava nastupa:
Prijaviti se može isključivo online formularom na web stranicama KDP Primorja:
www.kdp-primorje.hr
Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio Prijavnicu za nastup najkasnije do 19.8.2021.

Iznos pristojbe i način uplate:
Pristojbu za utrku ne plaćaju natjecatelji koji mogu potvrditi brodicu s voditeljom koja će ga pojedinačno pratiti, u protivnom natjecatelju će brodicu s voditeljom osigurati organizator, a natjecatelj iznosu od 100 kn osobno voditelju brodice plaća trošak angažmana.

Opis priznanja i nagrada:
Medalje i prigodne bukalete 3 prvoplasiranim
– MUŠKARCI i ŽENE apsolutno i na bazi bodovnog sustava uz koeficijente pomoću kojih se izračunava korigirano vrijeme.

Ostalo:
1.Prilikom nastupa zabranjeno je:
– svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.)
– stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom, psihološkom branom ili brodicom iz pratnje
2. Natjecatelji za vrijeme nastupa imaju pojedinačnu pratnju iz brodice te mogu zatražiti okrijepu, odnosno pomoć dizanjem ruke

Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje do samog starta utrke.

Napomena:
– U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo izmjene propozicija, odnosno u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili u slučaju više sile, odnosno potpune nemogućnosti sigurnog plivanja, pravo na otkazivanje natjecanja bez obveze povrata uplaćene pristojbe.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA:
Svaki natjecatelj svojim sudjelovanjem prihvaća niže navedene uvjete:
– natjecatelj ovom izjavom potvrđuje da na utrci nastupa isključivo na vlastitu odgovornost, svjestan da sudjelovanje na ovoj utrci predstavlja potencijalnu opasnost koja uključuje rizik od raznih vrsta tjelesnih ozljeda i moguću smrt
– natjecatelj prihvaća da organizator nije odgovoran za bilo koji oblik štete prema njemu nastao sudjelovanjem na natjecanju, posredno, neposredno, izdvojeno ili povezano, izazvan vlastitom nepažnjom i krivnjom, ili nepažnjom i krivnjom drugih natjecatelja ili trećih osoba, prije, za vrijeme ili nakon spomenutog natjecanja
– natjecatelj odgovoran je za bilo koji oblik štete prema trećim osobama koju je prouzročio ili kojoj je doprinio vlastitom nepažnjom ili krivnjom
– natjecatelj dužan je za vrijeme trajanja natjecanja, te neposredno prije i poslije istog, poštivati službeno objavljena pravila, upute o sigurnom kretanju, i uvjete nastupa izdanih od strane organizatora, te upute sudaca, redara i osoba angažiranih u organizaciji natjecanja
– natjecatelj odriče se prava sudskim putem potraživati od organizator naknadu bilo kojeg oblika štete nastale sudjelovanjem na ovom natjecanju
– za sve sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Rijeci, prema zakonima Republike Hrvatske

Izjava u svezi GDPR odgovornosti:
Natjecatelj (roditelj/staratelj za maloljetne) prema odredbama GDPR uredbe dozvoljava organizatoru da javno objavljuje snimke, rezultate i opise s ove manifestacije, koji mogu sadržavati i njegov lik, odnosno ime s podacima koji su objavljeni u startnim listama.

Posebne mjere vezane za Korona pandemiju:

 • Broj natjecatelja je ograničen na 30
  – on line prijavljeni plivači se moraju odjaviti elektronskom poštom, odnosno ne doći na natjecanje u slučaju povećane tjelesne temperature ili bilo kakve sumnje na zarazu COVID-19 virusom
  – prilikom dolaska svim plivačima će se izmjeriti temperatura infarcrvenim daljinskim termometrom i ako je ista povišena, morat će se udaljiti iz prostora natjecanja
  – prilikom ulaska u prostor natjecanja potrebno je dezifincirati ruke postavljenim disperzerom.
  – preporučuje se natjecateljima nošenje zaštitnih maski do ulaska u more i nakon izlaska uz obvezu održavanja međusobnog razmaka od najmanje 1.5 m.

1. Creski plivački maraton oko novog mula 1000m

Raspis i propozicije

Organizator:
KDP Primorje

Mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja:
Cres, 20.8.2021. start utrke u 14:00

Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje:
Utrka na 1000 m starta na unutarnjoj strani početka novog – vanjskog lukobrana creske luke. Pliva se oko lukobrana obilazeći žute plutače lijevim ramenom, a crvenu na vrhu lukobrana u startu desnim, a u povratku lijevim, kao i crvenu plutaču na ulazu u stari dio luke. U samom portiću je i cilj utrke. Sve je prikazano na fotografiji s ucrtanom stazom. Budući da se pliva u neposrednoj blizini kupališta plivači su obvezni nositi šute plivačke kapica sa startnim brojevima koje im dodjeljuje organizator.
Plivače kontrolira sudac iz brodice.

Program i satnica natjecanja:
13:00 – Prijava natjecatelja
13:50 – završetak prijava – upute glavnog suca i prozivka plivača
14:00 – START UTRKE
14:30 – završetak utrke kada se natjecatelji koji nisu prošli ciljem, smatraju kupačima i nije im dozvoljeno približavanje, niti prolazak ciljem
14:45 – podjela marendi
15:00 – proglašenje pobjednika

Pravo sudjelovanja na natjecanju:
Utrka je otvorena za sve natjecatelje iz i izvan R. Hrvatske, licencirane i nelicencirane takmičare.
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost; potvrđujući to Internet online pravilno ispunjenom prijavom. Odgovornost nije prenosiva na organizatora natjecanja sukladno prihvaćanju izjave.
Za natjecatelje mlađe od 18 godina prijavnicu podnosi roditelj/ staratelj, kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci.

Prijava nastupa:
Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se PRIJAVOM u za to određenom terminu.
Prijaviti se može isključivo online formularom na web stranicama KDP Primorja
Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio Prijavnicu za nastup najkasnije 10 minuta prije početka natjecanja.

Iznos pristojbe i način uplate:
Pristojba za utrku iznosi 100 kn za uplate prispjele do 18.08.2021. na IBAN: HR7924840081105746935 KDP Primorje, odnosno 150 kn na dan utrke.

Opis priznanja i nagrada:
Medalje 3 prvoplasiranim
– MUŠKARCI i ŽENE apsolutno i na bazi bodovnog sustava uz koeficijente pomoću kojih se izračunava korigirano vrijeme.
Za sve je natjecatelje osigurana je marenda i majica.

Ostalo:
1.Prilikom nastupa zabranjeno je:
– svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.)
– stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom, psihološkom branom ili . brodicom iz pratnje
2. Natjecatelji za vrijeme nastupa imaju vizualnu pratnju iz brodice te mogu zatražiti pomoć dizanjem ruke
3. Organizator osigurava sigurnosnu plivačku plutaču za sve natjecatelje koji to žele

 1. Natjecatelj koji izgubi ili ošteti plivačku kapicu ili sigurnosnu plutaču dodjeljenu od strane organizatora, dućan je organizatoru nadoknaditi štetu u iznosu od 100kn za kapicu i 150kn za plutaču.

Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje do samog starta utrke.

Napomena:
– U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo izmjene propozicija, odnosno u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili u slučaju više sile, odnosno potpune nemogućnosti sigurnog plivanja, pravo na otkazivanje natjecanja bez obveze povrata uplaćene pristojbe.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA:
Svaki natjecatelj svojim sudjelovanjem prihvaća niže navedene uvjete:
– natjecatelj ovom izjavom potvrđuje da na utrci nastupa isključivo na vlastitu odgovornost, svjestan da sudjelovanje na ovoj utrci predstavlja potencijalnu opasnost koja uključuje rizik od raznih vrsta tjelesnih ozljeda i moguću smrt
– natjecatelj prihvaća da organizator nije odgovoran za bilo koji oblik štete prema njemu nastao sudjelovanjem na natjecanju, posredno, neposredno, izdvojeno ili povezano, izazvan vlastitom nepažnjom i krivnjom, ili nepažnjom i krivnjom drugih natjecatelja ili trećih osoba, prije, za vrijeme ili nakon spomenutog natjecanja
– natjecatelj odgovoran je za bilo koji oblik štete prema trećim osobama koju je prouzročio ili kojoj je doprinio vlastitom nepažnjom ili krivnjom
– natjecatelj dužan je za vrijeme trajanja natjecanja, te neposredno prije i poslije istog, poštivati službeno objavljena pravila, upute o sigurnom kretanju, i uvjete nastupa izdanih od strane organizatora, te upute sudaca, redara i osoba angažiranih u organizaciji natjecanja
– natjecatelj odriče se prava sudskim putem potraživati od organizator naknadu bilo kojeg oblika štete nastale sudjelovanjem na ovom natjecanju
– za sve sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Rijeci, prema zakonima Republike Hrvatske

Izjava u svezi GDPR odgovornosti:
Natjecatelj (roditelj/staratelj za maloljetne) prema odredbama GDPR uredbe dozvoljava organizatoru da javno objavljuje snimke, rezultate i opise s ove manifestacije, koji mogu sadržavati i njegov lik, odnosno ime s podacima koji su objavljeni u stratnim listama.

Posebne mjere vezane za Korona pandemiju:
– natjecanje je ograničeno brojem sudionika.
– pravo nastupa ima samo prvih 50 sudionika koji su ispunili online prijavu i uplatili kotizaciju
– u slučaju povećane tjelesne temperature ili bilo kakve sumnje na zarazu COVID-19 virusom, on line prijavljeni plivači se moraju odjaviti elektronskom poštom, odnosno ne doći na natjecanje
– prilikom dolaska svim plivačima će se izmjeriti temperatura infarcrvenim daljinskim termometrom i ako je ista povišena, morat će se udaljiti iz prostora natjecanja
– prilikom ulaska u prostor natjecanja potrebno je dezifincirati ruke postavljenim disperzerom.
– preporučuje se natjecateljima nošenje zaštitnih maski do ulaska u more i nakon završetka utrke.

Events
LINKOVI: