KDP Primorje

Klub daljinskog plivanja
Open Water Swimming Club

PRIMORJE 110th Anniversary – International Master Swim Meet, Rijeka, 6.5.2018.

PROPOZICIJE (Rules): ovdje (here)